KennisDelen.eu Opleidingen aan volwassenen, didaktiek, opleidingen, P&O, management, gedrag en evaluatie.


Management deel 4 – Job Outlines

Management.

In bedrijven of organisaties verrichten mensen werkzaamheden, taken etcetera. Waar meerdere mensen samenwerken en zeker waar er verschillende niveau’s te onderscheiden zijn is het zinvol om over de uit te werkzaamheden, de te verwachten resultaten en daartoe noodzakelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden goede afspraken te maken. In een goed opgezette job outline wordt de veelheid en […]

Conflicten deel 5 – De confrontatie aangaan

Gedrag.

In artikel Conflicten 4 bespraken wij de stijl om met eerzuchtige medewerkers een conflict aan te pakken. Uitgangspunt is dat beide partijen de bereidheid moeten hebben om een probleem op te willen lossen. De confrontatie aangaan Vraag de medewerker eerst het conflict te omschrijven. Hierdoor merkt u of het conflict is ontstaan uit een misverstand. […]

Conflicten deel 4 – Dwarsliggers

Gedrag.

Het omgaan met dwarsliggers bij conflicten Waar mensen met elkaar in een organisatie samenwerken ontstaan van tijd tot tijd wrijvingen en conflicten. Dit is onvermijdelijk. Van u, als leidinggevende, wordt verwacht dat u een conflict oplost. Allereerst zult u, om een eerste inschatting te kunnen maken, moeten weten met wat voor type ‘dwarsliggers’ u te […]

Conflicten deel 3 – Bemiddelen in conflicten

Gedrag.

Hoe te bemiddelen in een conflict Een van de meest doeltreffende methoden om met conflicten om te gaan is het spelen van de rol van bemiddelaar. Als bemiddelaar probeert u de in conflict zijnde medewerkers met elkaar te verzoenen door ze te helpen hun meningsverschillen te onderkennen, te verduidelijken en dan te bezien welke oplossingen […]

Conflicten deel 2- Soorten conflicten en hun kenmerken

Gedrag.

Soorten conflicten In dit artikel gaan we verder in op de verschillende soorten conflicten en haar kenmerken. We onderscheiden 3 soorten conflicten: instrumentele conflicten belangenconflicten sociaal-emotionele conflicten Instrumentele conflicten Instrumentele conflicten gaan over de inhoud van het werk, zoals: verschil in inzicht, visie, strategie, procedures en regels Te prefereren aanpak: toelichten, uitwisselen, overleg, verduidelijken, overtuigen […]

Conflicten deel 1 – Ontstaan en verschijningsvormen

Gedrag.

1. Algemeen Als leidinggevende kunt u in de praktijk te maken krijgen met conflicten die tussen uw medewerkers ontstaan. Deze conflicten zijn vaak dynamisch van aard. Ze ontwikkelen zich, groeien, kennen ups en downs, hebben heftige perioden en slaapperioden en bestaan dus uit een opeenvolging van fasen. Omgaan met zo’n conflict vereist dat u eerst […]

Deel 6 Slechtnieuwsgesprek

Evaluatie.

Indien u leidinggevende, manager of teamleider bent, dan ontkomt u er niet aan om uw medewerkers soms slecht nieuws te moeten geven. Dit kan te maken hebben met bedrijfsomstandigheden, disfunctioneren, maar kan ook te maken hebben met privé-omstandigheden. Als u iemand moet ontslaan of iemand moet teleurstellen over een beoogde promotie of iemand moet afwijzen […]

Deel 5 Functioneringsgesprekken

Evaluatie.

Functioneringsgesprekken? Waarom zou u eigenlijk functioneringsgesprekken voeren? In uw team zitten hardwerkende en gemotiveerde mensen. Als er iets is, dan zegt u dat echt wel tegen elkaar en af en toe maakt u bij een borrel de stand van zaken op. Bovendien: u houdt toch ieder jaar beoordelingsgesprekken…… Wat is een functioneringsgesprek? Een functioneringsgesprek (fg) […]

Beoordelen deel 4

Evaluatie.

Naast de meer beschrijvende artikelen Beoordelen 1, 2 en 3 over onder meer de inhoud en de opbouw van een beoordelingsgesprek, geven we in dit artikel een schematisch overzicht omtrent objectief beoordelen en de bijbehorende gespreksvorm; ook besteden we hier aandacht aan de meest voorkomende valkuilen. Objectief beoordelen Onderscheid in beoordelen Product (wat is het […]

Beoordelen deel 3

Evaluatie.

De inhoud van een beoordelingsgesprek In ons artikel ‘Beoordelen 2‘ hebben we gesproken over de opbouw van het beoordelingsgesprek. We willen nu verder ingaan op de inhoud van zo’n gesprek. Een beoordeling kan (in theorie) over verschillende inhouden gaan: houding, kennis en vaardigheden. Hoe kan deze theorie naar de praktijk vertaald worden? De praktijk Afhankelijk […]

Volgende pagina »