KennisDelen.eu Auteur


Auteur

.

Drs. Hans van Vuren (1946) is na de kweekschool, Pedagogiek MO-A en B in 1972 aan de Rijksuniversiteit Leiden afgestudeerd als onderwijskundige en organisatiekundige.

Na gewerkt te hebben als onderwijzer, directeur van een grote basisschool, schoolbegeleider en manager bij een tweetal onderwijsbegeleidingsdiensten is hij als mede-directeur gaan werken bij een Triam Kennismanagement bv te Papendrecht. Behalve uitvoering geven aan het directeurschap betroffen zijn uitvoerende werkzaamheden met name bedrijfsopleidings-advisering en onderwijskundige en opleidingstrainingen. Vanaf 1995 heeft hij Triam Opleidingsadvies en Training bv opgericht waarin hij zich met name bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van allerlei soorten onderwijskundige en bedrijfsgerichte consultancy en trainingen.

Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd lijkt de schrijver het leuk en hopelijk nuttig om zijn ervaring en kennis die hij in zijn loopbaan heeft opgedaan via een serie artikelen op deze website met anderen te delen, vandaar ook de naam Kennisdelen.eu

De artikelen zullen voorlopig onderwerpen betreffen als het geven van opleidingen aan volwassenen, didaktiek, competentiegericht opleiden, P&O, management, gedrag en evaluatie; verdere rubriekuitbreiding ligt in het verschiet.

Een ieder die een bijdrage aan deze artikelen of aan de website wil leveren is hierbij van harte uitgenodigd!!

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.