KennisDelen.eu Management,

Teksten over management


Management deel 4 – Job Outlines

Management.

In bedrijven of organisaties verrichten mensen werkzaamheden, taken etcetera. Waar meerdere mensen samenwerken en zeker waar er verschillende niveau’s te onderscheiden zijn is het zinvol om over de uit te werkzaamheden, de te verwachten resultaten en daartoe noodzakelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden goede afspraken te maken. In een goed opgezette job outline wordt de veelheid en […]

Weerstanden bij het invoeren van veranderingen

Management.

In dit artikel komen een aantal bronnen van weerstand aan bod en laten we zien, dat de veranderaar wel degelijk invloed kan uitoefenen op de veranderingsbereidheid van zijn medewerkers. Bronnen van weerstand Weerstand van medewerkers ten opzichte van veranderingen hoeven niet altijd puur op de verandering als zodanig gericht te zijn. Vaak spelen andere zaken […]

Motivatiebeleid

Management.

Bij motivatiebeleid is het verstandig aandacht te schenken aan de grote vergelers en dagelijks ongemak. Dat wil zeggen: herstel eerst de motivatie van medewerkers door eerst de demotiverende factoren aan te pakken en handhaaf of verhoog de motivatie van de medewerkers daarna. Het handhaven of verhogen van de motivatie van medewerkers heeft pas kans van slagen als in voldoende mate de demotiverende factoren zijn aangepakt. Uw taak hierbij als leidinggevende is om zelf de grote vergelers aan te pakken.

Fasen bij het invoeren van veranderingen

Management.

In een organisatie worden regelmatig veranderingen doorgevoerd. In de praktijk blijkt dat medewerkers niet altijd in dezelfde mate bereid zijn aan een verandering mee te werken. Veel veranderingen in organisaties brengen voor mensen ook persoonlijke veranderingen met zich mee. Veranderingen voltrekken volgens een aantal min of meer vaste fasen/stappen….