KennisDelen.eu Leren van Volwassenen,

Teksten over het leren van volwassenen


Leren van volwassenen. Deel 4

Leren van Volwassenen.

In de artikelen 1 t/m3 over het leren van volwassenen zijn we ingegaan op de hier geldende leervoorwaarden, leerprincipes en leerstappen
Voor de geïnteresseerde lezer volgt er hieronder een uitputtend overzicht van kenmerken die op een lerende groep volwassenen van toepassing kunnen zijn[….]

Factoren die het leren beїnvloeden (leerprincipes)

Leren van Volwassenen.

In onderwijsleersituaties/ cursussen/trainingen voor volwassenen hebben we te maken doelbewust, dus intentioneel leren. Om deze leerprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen kan de docent een aantal leerprincipes gebruiken die in de praktijk hun waarde hebben bewezen [….]

Leren van volwassenen. Deel 3

Leren van Volwassenen.

Leren is een uiterst complex gebeuren. Voor de opleider of docent is het van belang dat hij/zij iets weet over verschillende vormen van leren en factoren die het leren beïnvloeden (leerprincipes). De opleider dient er zorg voor te dragen dat het leren -rekening houdend met deze leerprincipes- optimaal plaatsvindt, dit wil zeggen: hij moet de […]

Leren van volwassenen. Deel 2

Leren van Volwassenen.

In het eerste deel over het leren van volwassenen bespraken we het leervoorwaarden/ aandachtspunten die het leren kunnen bevorderen. In dit deel (2) gaan we verder in op de Leerstappen. Een volledig leerproces vindt -los van de inhoud- altijd volgens een 5-tal vaste stappen plaats. Om optimaal didactisch rendement van uw inspanningen te krijgen zou u alle stappen in de hieronder aangegeven volgorde moeten doorlopen.[….]

Leren van volwassenen. Deel 1

Leren van Volwassenen.

Bedrijfsdocenten, vakdocenten en begeleiders hebben bij het geven van opleidingen en begeleiding te maken met lerende volwassenen. Volwassenen stellen -vaak impliciet- aan ‘hun’ leerproces andere eisen dan schoolkinderen. Het meest kenmerkende hierbij is dat volwassenen vaak onzeker zijn over hun a.s. leersuccessen: zij dragen vaak al een stukje leerervaring of leergeschiedenis met zich mee[….]