KennisDelen.eu Gedrag,

Teksten over gedrag


Conflicten deel 5 – De confrontatie aangaan

Gedrag.

In artikel Conflicten 4 bespraken wij de stijl om met eerzuchtige medewerkers een conflict aan te pakken. Uitgangspunt is dat beide partijen de bereidheid moeten hebben om een probleem op te willen lossen. De confrontatie aangaan Vraag de medewerker eerst het conflict te omschrijven. Hierdoor merkt u of het conflict is ontstaan uit een misverstand. […]

Conflicten deel 4 – Dwarsliggers

Gedrag.

Het omgaan met dwarsliggers bij conflicten Waar mensen met elkaar in een organisatie samenwerken ontstaan van tijd tot tijd wrijvingen en conflicten. Dit is onvermijdelijk. Van u, als leidinggevende, wordt verwacht dat u een conflict oplost. Allereerst zult u, om een eerste inschatting te kunnen maken, moeten weten met wat voor type ‘dwarsliggers’ u te […]

Conflicten deel 3 – Bemiddelen in conflicten

Gedrag.

Hoe te bemiddelen in een conflict Een van de meest doeltreffende methoden om met conflicten om te gaan is het spelen van de rol van bemiddelaar. Als bemiddelaar probeert u de in conflict zijnde medewerkers met elkaar te verzoenen door ze te helpen hun meningsverschillen te onderkennen, te verduidelijken en dan te bezien welke oplossingen […]

Conflicten deel 2- Soorten conflicten en hun kenmerken

Gedrag.

Soorten conflicten In dit artikel gaan we verder in op de verschillende soorten conflicten en haar kenmerken. We onderscheiden 3 soorten conflicten: instrumentele conflicten belangenconflicten sociaal-emotionele conflicten Instrumentele conflicten Instrumentele conflicten gaan over de inhoud van het werk, zoals: verschil in inzicht, visie, strategie, procedures en regels Te prefereren aanpak: toelichten, uitwisselen, overleg, verduidelijken, overtuigen […]

Conflicten deel 1 – Ontstaan en verschijningsvormen

Gedrag.

1. Algemeen Als leidinggevende kunt u in de praktijk te maken krijgen met conflicten die tussen uw medewerkers ontstaan. Deze conflicten zijn vaak dynamisch van aard. Ze ontwikkelen zich, groeien, kennen ups en downs, hebben heftige perioden en slaapperioden en bestaan dus uit een opeenvolging van fasen. Omgaan met zo’n conflict vereist dat u eerst […]

Feedback

Competentiegericht opleiden, Gedrag.

Een van de meest waardevolle mogelijkheden op medewerkers, cursisten of leerlingen (competentiegericht) op te leiden is het effectief kunnen geven van waardevrije feedback. Waardevrij wil zeggen zonder te oordelen de ander de spiegel voorhouden. Mensen zijn zich niet altijd bewust hoe hun gedrag bij anderen overkomt en welke reactie het oproept.
Goed gegeven feedback geeft de mogelijkheid om te ander te informeren omtrent de (te verwachten) reacties op zijn of haar optreden. Feedback is dus een uitwisseling tussen een zender en een ontvanger over de manier waarop zij elkaars gedrag beleven.

Coaching

Competentiegericht opleiden, Gedrag.

Behalve begeleiden bestaat er bij het opleiden van leerlingen/cursisten ook de mogelijkheid van coaching. Ligt bij het begeleiden veelal het initiatief bij de opleider, bij coaching ligt dit in principe bij degene die opgeleid wordt. M.a.w. wil er sprake zijn van effectieve coaching dan zal de cursist hier behoefte aan moeten hebben: hij/zij zal er direct of indirect om moeten vragen.