KennisDelen.eu Evaluatie,

Teksten over evaluatie


Deel 6 Slechtnieuwsgesprek

Evaluatie.

Indien u leidinggevende, manager of teamleider bent, dan ontkomt u er niet aan om uw medewerkers soms slecht nieuws te moeten geven. Dit kan te maken hebben met bedrijfsomstandigheden, disfunctioneren, maar kan ook te maken hebben met privé-omstandigheden. Als u iemand moet ontslaan of iemand moet teleurstellen over een beoogde promotie of iemand moet afwijzen […]

Deel 5 Functioneringsgesprekken

Evaluatie.

Functioneringsgesprekken? Waarom zou u eigenlijk functioneringsgesprekken voeren? In uw team zitten hardwerkende en gemotiveerde mensen. Als er iets is, dan zegt u dat echt wel tegen elkaar en af en toe maakt u bij een borrel de stand van zaken op. Bovendien: u houdt toch ieder jaar beoordelingsgesprekken…… Wat is een functioneringsgesprek? Een functioneringsgesprek (fg) […]

Beoordelen deel 4

Evaluatie.

Naast de meer beschrijvende artikelen Beoordelen 1, 2 en 3 over onder meer de inhoud en de opbouw van een beoordelingsgesprek, geven we in dit artikel een schematisch overzicht omtrent objectief beoordelen en de bijbehorende gespreksvorm; ook besteden we hier aandacht aan de meest voorkomende valkuilen. Objectief beoordelen Onderscheid in beoordelen Product (wat is het […]

Beoordelen deel 3

Evaluatie.

De inhoud van een beoordelingsgesprek In ons artikel ‘Beoordelen 2‘ hebben we gesproken over de opbouw van het beoordelingsgesprek. We willen nu verder ingaan op de inhoud van zo’n gesprek. Een beoordeling kan (in theorie) over verschillende inhouden gaan: houding, kennis en vaardigheden. Hoe kan deze theorie naar de praktijk vertaald worden? De praktijk Afhankelijk […]

Beoordelen deel 2

Evaluatie.

De opbouw van een beoordelingsgesprek Hoewel er verschillende manieren zijn om een beoordelingsgesprek aan te pakken, kan in een gesprek toch een algemene ordening worden aangebracht. Een beoordelingsgesprek kan uit vier fasen bestaan: 1. de beginfase 2. de informatiefase 3. de evaluatiefase 4. de hulp- en reorganisatiefase De beginfase In deze fase wordt vermeld (voor […]

Beoordelen deel 1

Evaluatie.

Beoordelen is mensenwerk. Bij het beoordelen gaat het om mensen die in ontwikkeling zijn en niet om machines, exacte kostenberekeningen e.d. Wel is het de bedoeling van een systematische beoordeling om persoonlijke voorkeur en menselijke gevoelens zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. Een praktijkopleider, danwel beoordelaar zal zijn mening/oordeel met redelijke voorbeelden en argumenten […]