KennisDelen.eu Fasen bij het invoeren van veranderingen


Fasen bij het invoeren van veranderingen

Management.

HET INVOEREN VAN VERANDERINGEN
In een organisatie worden regelmatig veranderingen doorgevoerd. In de praktijk blijkt dat medewerkers niet altijd in dezelfde mate bereid zijn aan een verandering mee te werken. Veel veranderingen in organisaties brengen voor mensen ook persoonlijke veranderingen met zich mee. Veranderingen voltrekken volgens een aantal min of meer vaste fasen/stappen:

1. Start
De verandering wordt aangekondigd, er ontstaat een positieve danwel negatief getinte nieuwsgierigheid. Positieve danwel negatieve motivatie of belangstelling wordt opgewekt. Bij de start kunnen mensen in verwarring raken. Men verliest de vertrouwde zekerheid, zonder dat de nieuwe richting al helder is. Men oriënteert zich op nieuwe mogelijkheden.

2. Ontkenning
Een op hande zijnde verandering wordt aanvankelijk vaak ontkend. Men kan de neiging hebben zich terug te trekken. Men gaat zijn gang alsof er niets gebeurd is.

3. Afscheid nemen
Als ontkennen niet meer mogelijk is, kan woede een mogelijke reactie zijn: “Wie bedenkt er zo’n plan?” Een andere manier kan zijn door onderhandelen de gevolgen van de verandering te niet te doen. Vaak resulteert dit in een eindeloos gezeur.
Ook zijn gevoelens van twijfel mogelijk. Zo kan men gaan twijfelen aan de eigen competentie en capaciteiten. In deze fase zijn ‘weerstands’ verschijnselen aanwijsbaar.

4. Loslaten
De betrokkene ziet weer licht aan het eind van de tunnel. Men richt zich steeds meer op de toekomst.

5. De verandering zelf
De stap wordt gezet. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden. Het zelfvertrouwen groeit. Men heeft nieuwe dingen geleerd. Men maakt zich de nieuwe verwachtingen eigen.

6. Integratie
De verandering is tot stand gekomen. Er wordt niet meer over gesproken. De nieuwe situatie is normaal geworden.

De meeste mensen zijn niet principieel tegen iedere verandering.
Er rnoet echter aan een aantal condities voldaan worden om hen daar in mee te krijgen. In deze paragraaf geven we een opsomming van activiteiten, die de veranderaar per fase kan toepassen.
We starten met een aantal algemene acties.

Effectief omgaan met veranderingsfasen
Veel weerstand wordt onbewust door de veranderaar opgeroepen. De meeste mensen zijn niet principieel
tegen iedere verandering. Er rnoet echter aan een aantal condities voldaan worden om hen daar in mee te krijgen.
In deze paragraaf geven we een opsomming van activiteiten, die de veranderaar per fase kan toepassen.
We starten met een aantal algemene acties.

De eerste actie van een veranderaar bij weerstand is altijd meebewegend met de weerstand. Hij gaat in gesprek met betrokkenen om te horen wat hun problemen zijn. Hij accepteert hun positie en gevoelens als feitelijke gegevens.
Als belangen van medewerkers worden geschaad kan de veranderaar met hen gaan onderhandelen. Inzicht in de bronnen van de weerstand en deze zoveel mogen weg proberen te nemen staan bij deze onderhandelingen centraal.

In onderstaand figuur worden de activiteiten per fase genoemd.

veranderingen

« FeedbackMotivatiebeleid »

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.