KennisDelen.eu Conflicten deel 5 – De confrontatie aangaan


Conflicten deel 5 – De confrontatie aangaan

Gedrag.

In artikel Conflicten 4 bespraken wij de stijl om met eerzuchtige medewerkers een conflict aan te pakken. Uitgangspunt is dat beide partijen de bereidheid moeten hebben om een probleem op te willen lossen.

De confrontatie aangaan

 • Vraag de medewerker eerst het conflict te omschrijven. Hierdoor merkt u of het conflict is ontstaan uit een misverstand. Ook krijgt de medewerker de gelegenheid zijn grieven te uiten. Bovendien kan het conflict weleens minder ernstig zijn dan hij (en u) zich had voorgesteld
 • Wees heel kalm, want er is heel wat kalmte nodig om in een verhitte discussie de medewerker, die er misschien op uit is u te vernederen of te beschuldigen, te vragen nu eens duidelijk uiteen te zetten wat het probleem is
 • Laat de medewerker uitpraten, ook al zou u hem willen interpreteren, en vat zijn klachten (mogelijk tegen u) samen
 • Probeer overeenstemming te bereiken met de medewerker over de kern van het conflict aan de hand van zijn omschrijving
 • Geef na het bereiken van deze overeenstemming over de kern van het conflict, uw zienswijze
 • Hierbij kunt u nuances aanbrengen, verklaringen toevoegen en andere zienswijzen naar voren brengen
 • Probeer samen te formuleren waarover u het eens bent, en eventueel waar de interpretaties nog uiteen lopen
 • Formuleer samen welke knelpunten aangepakt kunnen worden en welke nog even moeten wachten

Bij het nemen van bovenstaande stappen zijn er reacties die u niet moet vertonen. Deze zijn:

 • Gedraag u niet verdedigend. Dit bederft alles, u krijgt er geen respect mee van de allesweter en de medewerker kan daaruit opmaken dat hij aan de winnende hand is en daardoor zal zijn positie verstarren
 • Gedraag u niet vijandig. U mag best uw hart luchten (nadat de ander aan het woord is geweest), maar doe het niet op een agressieve manier
 • Haal geen dingen aan die niet met het conflict te maken hebben (uit het verleden bijvoorbeeld) U loopt het gevaar dat dan het conflict persoonlijk wordt
 • Verwacht ook niets van humor en denkt niet dat het iets oplost. Een grapje kan als teken van zwakte worden gezien. Er kan een pijnlijke stilte vallen in plaats van een glimlach
 • Probeer niet overhaast tot een oplossing te komen. Conflicten broeien (koude conflicten) en kunnen door allerlei factoren een omvang nemen, waardoor het uit de hand kan lopen. Denk dus niet dat u het conflict in een klap kunt oplossen
 • Vertrouw niet alleen op mondelinge afspraken. Zet dus het een en ander op papier. Hiermee houdt u de medewerker aan wat is afgesproken

« Conflicten deel 4 – DwarsliggersManagement deel 4 – Job Outlines »

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.