KennisDelen.eu Conflicten deel 4 – Dwarsliggers


Conflicten deel 4 – Dwarsliggers

Gedrag.

Het omgaan met dwarsliggers bij conflicten

Waar mensen met elkaar in een organisatie samenwerken ontstaan van tijd tot tijd wrijvingen en conflicten. Dit is onvermijdelijk. Van u, als leidinggevende, wordt verwacht dat u een conflict oplost. Allereerst zult u, om een eerste inschatting te kunnen maken, moeten weten met wat voor type ‘dwarsliggers’ u te maken kunt krijgen.

Dwarsliggers
Elk bedrijf, dus ook het uwe, heeft medewerkers in dienst die spanningen en frustraties doen ontstaan, wat tot conflicten leidt. Deze medewerkers noemen we dwarsliggers. Er zijn vijf groepen dwarsliggers waarmee u in een conflict te maken kunt krijgen:

 • de eerzuchtigen
 • de klagers
 • de besluitelozen
 • de zwijgers
 • de allesweters

We geven hieronder voor elke groep de te nemen stappen om een conflict af te handelen; deze stappen zijn vooral van belang als u zelf ook partij in het conflict bent.

De eerzuchtigen

 • reageer niet op uitdagingen van deze groep dwarsliggers, dus ontloop het conflict en wees kalm
 • vertel de eerzuchtige medewerker hoe u over de betreffende aangelegenheid denkt en laat het daarbij
 • probeer geen gelijk te krijgen; dit schept het conflict alleen maar aan. Eerzuchtigen kunnen namelijk niet tegen gezichtsverlies, laat u dus nooit verleiden tot deze actie!
 • indien u plotseling overvallen wordt met een confrontatie met een eerzuchtige, probeer dan het moment van de confrontatie op te schuiven. Door later op het conflict terug te komen bent u sterker in uw besluiten

De klagers
Klagers kunnen bepaalde activiteiten vertragen, meestal willen klagers (alleen maar) gehoord worden.

 • laat ze hun beklag doen
 • vat hun ‘boodschap’ samen
 • geef ze de indruk dat (ook) zij iets aan het conflict kunnen doen
 • meestal geeft uw houding van luisteren en laten merken dat u hen begrijpt (via samenvatten) al een voldoende positief resultaat


De besluitelozen

Besluitelozen zijn medewerkers die elk detail willen beredeneren en bang zijn om een foutje te maken. Het kunnen ook medewerkers zijn die met iedereen goede maatjes willen blijven.

 • Stel een duidelijke tijdslimiet aan besluitelozen, zodat ze niet eindeloos over elk detail wikken en wegen. Meestal zijn ze hierdoor productiever
 • Allemandsvriendjes liggen het liefst met niemand overhoop. Laat ze duidelijk weten waar de onderneming het meest mee is gebaat, dan zullen ze het best functioneren

De zwijgers

 • moedig medewerkers die zelden of nooit hun mening geven door bijvoorbeeld verlegenheid of angst op subtiele wijze aan om mee te doen aan de discussie.
 • dwing ze niet!
 • als ze eerste aanmoediging oppakken, gaat de rest van zelf
 • probeer ook de groep op de eerste stappen van de zwijgers positief te laten reageren

De allesweters
Allesweters zijn medewerkers die echt deskundig zijn en dus weten waarover zij praten. Ook medewerkers die zichzelf graag horen praten en alleen denken dat ze weten waarover ze het hebben, zijn allesweters (bluffers)

 • bereid u bij beide typen allesweters (echte deskundigen en bluffers) goed voor op het onderwerp van de discussie
 • als u punten naar voren brengt die de deskundige dwingen tot nadenken dwingt u respect bij hen af en zal hij meestal zijn prominente rol verliezen; de bluffer zal ondervinden dat u weet waarover u praat en zal zich tactisch terugtrekken
 • krabbel nooit terug als u weet dat u gelijk hebt. Laat bij wat u te zeggen heeft altijd de ander in zijn waarde.

De stijl die in de meeste gevallen de beste manier is om een conflict met een medewerker te hanteren is het conflict aan te pakken door de confrontatie aan te gaan. In artikel Conflicten 3 is deze stijl aangeduid met ‘probleem aanpakken’, waarbij beide partijen hun best doen om het probleem of conflict op te lossen.
In artikel Conflicten 5 gaan we verder in op de stijl ‘de confrontatie aangaan’

« Conflicten deel 3 – Bemiddelen in conflictenConflicten deel 5 – De confrontatie aangaan »

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.