KennisDelen.eu Beoordelen deel 4


Beoordelen deel 4

Evaluatie.

Naast de meer beschrijvende artikelen Beoordelen 1, 2 en 3 over onder meer de inhoud en de opbouw van een beoordelingsgesprek, geven we in dit artikel een schematisch overzicht omtrent objectief beoordelen en de bijbehorende gespreksvorm; ook besteden we hier aandacht aan de meest voorkomende valkuilen.

Objectief beoordelen
Onderscheid in beoordelen

 • Product (wat is het resultaat?)
 • Proces (hoe doet de leerling/werknemer het?)

Beoordelen op basis van tevoren geformuleerde doelstellingen:

 • Wat moet er gerealiseerd worden?
 • Hoeveel of hoe goed moet dit zijn?
 • Wanneer moet dit gerealiseerd zijn?
 • Waarom moet dit de doelstelling zijn?

Geheugensteun (RESULT)

 • R Resultaatgericht
 • E Effectieve bijdrage
 • S Specifiek en meetbaar
 • U Uitdagend en acceptabel
 • L Logisch en compleet
 • T Tijdgebonden

Schematisch overzicht van de opbouw van een beoordelingsgesprek:

Fasen &Inhoud

Fase 1

Begin (inleiding)

 • Onderwerp
 • Doel
 • Procedure
 • Tijdsduur

Fase 2

Informatie verzamelen

 • Beschrijvend
 • Feiten
 • Situaties terughalen

Fase 3

Evalueren

 • Positieve en negatieve punten (plussen en minnen)
 • Totaal oordeel

Fase 4

Plannen

 • Doel stellen
 • Plan maken
 • Tijdspad afspreken

Valkuilen bij beoordelen

1.De pil vergulden
De voor de leerling/werknemer teleurstellende beoordeling wordt ‘verkocht’ door juist allerlei dingen die wel goed zijn te benadrukken en daarmee te trachten de bittere smaak van de pil te vermijden.

2.Lik op stuk
Als een leerling/werknemer boos of teleurgesteld reageert op een negatieve beoordeling reageert de beoordelaar met tegen-agressie, hij laat zich in emoties meeslepen, dus baseert zich niet alleen meer op feiten en geeft (te) harde en autoritaire reacties. Het resultaat kan zijn dat de beoordeelde nog bozer wordt. Typerend voor zo’n gesprek is het gebruik van ‘Ja, maar…’

3. De ‘hang yourself methode’
De beoordelaar vertelt het slechte nieuws (de negatieve beoordeling) niet, maar stelt allerlei vragen met ‘aangevertjes’ voor het slechte nieuws. Het resultaat is dat de beoordeelde op een gegeven moment zelf ‘de strop om zijn nek legt’.
De vraag ‘Wat vind je er zelf van?’kan in zo’n type gesprek voorkomen.

4. Klaar is Kees
Het beoordelingsgesprek wordt afgerond zonder na te gaan of de leerling/werknemer de beoordeling en/of gemaakte afspraken (die door de beoordelaar zij voorgesteld) begrepen (en geaccepteerd) heeft. Meestal blijkt dit pas veel later.

« Beoordelen deel 3Deel 5 Functioneringsgesprekken »

De reactiemogelijkheid voor dit bericht is gesloten.